Aura - energetski omotači

 

Aura - energetski omotači

aura energetski omotačUniverzalna Reiki energija kanalizira se u tijelo preko naših energetskih omotača (aura) i glavnih energetskih centara (čakri) da bi se tako uskladila sa osobom frekvencijom i potrebama cijelog bića.
Kao odličan primjer za usporedbu i bolje razumijevanje može poslužiti princip opskrbe električnom energijom različitih potrošača, manjih (domaćinstva) i većih ( tvornice, tvrtke i sl. ). Električna centrala preko dalekovoda (tri energetska omotača našeg tijela) šalje električnu energiju  (Univerzalnu Reiki energiju ) koja se više puta transformira (energetski centri – čakre i drugi ) da bi se uskladila sa potrebama i kapacitetom potrošača, te pokretala električne aparate, strojeve i sl. (svi organi, mišići, te pojedini dijelovi našeg organizma).
No, za razliku od električne energije Univerzalna energija teče dvosmjerno, od Univerzuma prema pojedincu, ali i od njega prema Univerzumu! Univerzalna energija dakle štiti, iscjeljuje i održava tjelesnu temperaturu, te usklađuje rad našeg cjelokupnog bića!

Postoje četiri razine energetskog djelovanja (3 energetska omotača + naše fizičko tijelo):

1. Duhovna razina
(energija duše – 3.energetski omotač)
Plava boja na slici

2. Mentalna razina
(energija misli – 2. energetski omotač)
Zelena boja na slici

3. Emocionalna razina
(energija osjećaja – 1. energetski omotač)
Roza boja na slici

4. Fizička razina
(energija osobnosti – fizičko tijelo)
Fizičko tijelo