Kundalini Reiki

 

Ove inicijacije su jednostavne forme Reikija, od kojih su sve vrlo jednostavne za korištenje. Kundalini Reiki sistem nema komplicirana uputstva, simbole, rituale, itd. Namjera je ključ uspjeha sa ovim sustavom.

Uvod u Kundalini Reiki

kundalini reikiOvo je vjerojatno jedna od najjednostavnijih tehnika iscjeljivanja i samo-razvoja koja postoji! Otvaranjem i jačanjem energetskih kanala tijela, moguće je kanalizirati iscjeljujuću Reiki energiju sebi i drugima, samo sa vašom namjerom da to napravite.

Što je Reiki?
Riječ Reiki znači «univerzalna životna energija». Pristup Reikiju možete dobiti inicijacijom u Reiki. Za vrijeme inicijacije otvaraju se različiti energetski centri (čakre) i energetski kanali. Na taj način ova energija postaje vam dostupna i možete je usmjeravati kroz svoje dlanove. Tok energije možete prekinuti samom namjerom. Reiki se može primjenjivati i na biljke, životinje, vodu, itd. Nadalje, moguće je jako povećati proces svojeg osobnog razvoja otvaranjem Kundalini kanala.

Što je Kundalini?
Kundalini u načelu znači otvaranje čakri i određenih kanala iscjeljivanja. Time se stječe pristup energiji Zemlje. Korijenska čakra, što je energetski centar smješten u blizini trtice, služi kao ulaz za Kundalini energiju. Kundalini energija naziva se još i «Kundalini vatra». Prema tome, energija teče kroz glavni energetski kanal cijelim tijelom prema gore i van kroz Krunsku čakru.

Glavni energetski kanal vodi od korijenske do krunske čakre na vrhu glave. Otvoren Kundalini kanal znači da će tijekom vremena doći do potpunog pročišćavanja čakri, dijelova tijela te da će se uspostaviti energetski kanali.
Osobi koja ima, ili je imala, problema s preuranjenim buđenjem Kundalinija, ili ima neke druge poteškoće s Kundalini energijom, najčešće može pomoći Kundalini Reiki.

Svi, koje zanima Kundalini Reiki, trebaju početi s Kundalini Reikijem 1. stupnja, čak i ako imaju inicijacije u neke druge sustave.
Kundalini Reiki 1., 2. i 3. stupnja smatraju se tečajevima na daljinu. Nema nikakve razlike u kvaliteti inicijacije ako se provodi osobno ili na daljinu.

Kundalini Reiki 1. stupnja:
Prva inicijacija otvara Reiki kanale kako bi počela teći Reiki energija. U isto vrijeme to je priprema za buđenje Kundalini Reikija 2. stupnja. Jačaju krunska, srčana i čakre dlanova. Učite raditi kompletan tretman iscjeljivanja te iscjeljivati na daljinu.

Za prijelaz na inicijaciju 2. Stupnja potrebno je čekati najmanje 2 dana nakon Kundalini Reikija 1. stupnja.

Kundalini Reiki 2. stupnja:
Jačaju kanali Reikija. Buđenje Kundalinija kod osoba, kojima se kanal Reikija otvara nježno i sigurno, paleći Kundalini «vatru», doseže najmanje do čakre solarnog pleksusa i na taj način priprema za potpuno dizanje Kundalinija (Kundalini Reiki 3. Stupnja). Također uči se posebna meditacija. Dok radite tu meditaciju, nakratko pojačavate jačinu Kundalini vatre/energije. Na taj način dolazi do buđenja svih čakri/energetskih sustava tijela te dolazi do njihovog pročišćavanja.

Za prijelaz na inicijaciju 3. Stupnja potrebno je čekati najmanje 10 dana nakon Kundalini Reikija 2. stupnja.

Kundalini Reiki 3. stupnja (Majstor Kundalini Reikija): Prethodne prilagodbe jačaju, a otvaraju se grlena čakra, čakra solarnog pleksusa i korijenska čakra. Jača Kundalini vatra te doseže i izlazi kroz krunsku čakru. Na taj način dolazi do potpunog uzdizanja Kundalini energije.
Učite prilagođavati kristale i druge predmete, tako da djeluju kao kanali Reikija.

Svaka inicijacija traje približno 25-30 minuta.

Dodatne prilagodbe: 1 – balansiranje, 2 – dijamantni Reiki, 3 – kristalički Reiki, 4 – DNK Reiki, 5 – Reiki traume rođenja, 6 – lokacijski Reiki, 7 – Reiki prošlih života. Također se osposobljavate za podučavanje Kundalini Reikija 1., 2. i 3. stupnja.

Kundalini Reiki Dodatne energije
Postoji 6 dodatnih inicijacija koje možete primati i davati drugim osobama. To mogu biti nazivi Kundalini Reiki Razine 4 do 9 ili Kundalini Reiki dodatne energije 1 - 6.
Te inicijacije tradicionalno se daju pojedinačno. Kundalini Reiki dodatne energije ojačavaju Kundalini Reiki inicijacije 1 - 3, šire čakre i pojačavaju protok energije kroz ruke i šire se energetski kanali kako bi se omogućile još veće količine Kundalini Reiki energije koja će teći kroz vas u kraćem i bržem vremenskom razdoblju.

 

Vrati na vrh