Lucidni snovi

 

Faze spavanja


Većina ljudi ne pridaje nikakvu važnost tome što se događa dok spavaju. Odu u krevet, padnu u san i onda se drugi dan probude svježiji i spremniji za novi dan. Ako imaju sreće prisjetit će se nekog sna, i to je to što se tiče spavanja za većinu ljudi.

Ono što većina ljudi nezna je da se noćno spavanje sastoji od nekoliko različitih faza. Sada bi većina ljudi rekla, „Koga briga kako spavamo, zanimaju me samo lucidni snovi“, ali znanje o procesima spavanja može biti vrlo korisno, zato što će kroz neko vrijeme, pripomoći sa pokušajima da se uđe u lucidni san. Svako znanje koje se stekne će ući u podsvjest i kroz neko vrijeme će vam pomagati.


Faze spavanja

Spavanje nije jedinstvena faza. Za vrijeme spavanja prolazimo kroz njih nekoliko. Normalno se spavanje odvija u nekoliko ciklusa, a svaki se sastoji od pet prepoznatljivih faza:

faza 1: lagani san
faza 2: dublji san
faza 3: prva faza dubokog sna
faza 4: druga faza dubokog sna
faza 5: brzo micanje očima (REM – Rapid Eye Movement).

Pomoću EEG (elektroencelofalogram) moguće je točno pratiti zasebne faze spavanja pomoću moždanih valova.

Obično kada spavate počinjete od faze 1 i prelazite sve faze dok se ne dosegne REM san, i tada ciklus počinje ponovno. Svaki ciklus traje od 90 do 120 minuta. Vaš mozak reagira različito u svakoj od ovih pet faza sna. U nekim fazama tijelo se pokreće, a u drugim fazama ruke i noge su nepokretne.

Faza 1
Faza 1 je lagani san. Moždana se aktivnost smanjuje za 50 posto. Tu se doživljava drijemanje, ulazak i izlazak iz sna. Možete se lako probuditi. Ako se osoba u toj fazi probudi, može imati osjećaj da nije spavala. Pokreti očiju i pokreti tijela se usporavaju. Možete doživiti iznenadne pokrete nogu ili ruku ili drugih mišića. Ponekad se dogodi da dobijete osjećaj padanja. Ovo je prouzrokovano time što se motorni dijelovi tijela spontano stimuliraju.

Faza 2
Za vrijeme ove faze zaustavljaju se pokreti očiju i usporavaju moždani valovi. Aktivnost mozga postaje sporija. U ovoj fazi povremeno se javljaju nagli i kratki bljeskovi moždane aktivnosti. Kucanje srca se usporava, a temperatura pada. Tijelo se priprema ući u duboki san.

Faza 3
Faza 3 je prva faza dubokog sna. Moždani valovi su kombinacija sporijih valova, poznatih kao delta valovi, i bržih valova. Za vrijeme faze 3 veoma je teško nekoga probuditi. Ako se probudite u ovoj fazi moguće je da budete dezorijentirani nekoliko minuta.

Faza 4
Faza 4 je druga faza dubokog sna. U ovoj fazi, skoro isključivo se javljaju samo delta valovi. U ovoj fazi je također veoma teško nekoga probuditi. Obje faze dubokog sna su veoma važne da biste se osjećali svježe nakon buđenja. Ako su ove faze prekratke, san neće biti zadovoljavajući.

REM-san – faza naglih pokreta očiju
U REM fazu spavanja (faza brzog micanja očima - Rapid Eye Movement) ulazimo za oko 90 do 120 minuta od početka spavanja. Moždana se aktivnost pojačava, slijede intenzivni snovi. Kada uđete u REM, vaše disanje se ubrza, nepravilno je i plitko, a vaše oči se ubrzano kreću. Ritam srca i krvni pritisak se ubrzavaju, a većina mišića se paralizira. Zbog toga se, za razliku od ostalih faza spavanja, u ovoj ne okrećemo u postelji. Medicina smatra da je mišićna ukočenost zaštitni mehanizam koji sprečava tijelo da izvodi pokrete o kojima sanjamo.
Kako se krećemo prema jutru, vrijeme provedeno u REM fazi se povećava, dok se vrijeme provodeno u dubokom snu smanjuje.

Znanstvenici ne razumiju u potpunosti REM san i spavanje. Oni znaju da je ova faza bitna za stvaranje dugoročnih memorija. Također, vjeruju da različite faze sna podržavaju različite funkcije pamćenja. Za REM spavanje se pretpostavlja da pomaže nesvjesnom procesu učenja, poput motoričkih vještina. U kontrast tome duboki san pomaže višim kognitivnim funkcijama i ima veliku ulogu dopuštajući mozgu da zapamti činjenice ili rješenja za komplicirane zadatke. Ako je REM faza osobe poremećena, sljedeća faza neće imati normalni redoslijed, sve dok se ne nadoknadi vrijeme REM faze koje je bilo izgubljeno.

Lucidne sanjače najviše zanima REM faza, zato što u toj fazi sanjamo. Neki lucidni sanjači koriste mišićnu paralizu, ili je čak prouzrokuju, čime ulaze direktno u lucidni san. Ovo je znano kao Budno Prouzrokovani Lucidni San(WILD- Wake Initiated Lucid Dream), dok drugi lucidni sanjači koriste njihovo znanje o fazama spavanja, tako da postave alarme kasno u noći, zato da bi mogli prouzrokovati lucidni san lakše i u određeno vrijeme kada je REM duži.

Prethodno: Koristi lucidnog sanjanja<=     |     =>Sljedeće: Kako zapamtiti snove?

 

  Vrati na vrh