Numerologija

 

numerologijaJos su stari Židovi, Egipćani i Grci vjerovali da brojevi imaju neka značenja. Poznati grčki filozof i matematičar Pitagora bavio se naumerologijom. Govorio je da je svijet sazdan na moći brojeva i da se svi prirodni fenomeni mogu svesti na numeričke izraze.

Numerologija je mistična teorija koja tvrdi kako svaki broj ima svoju posebnu i jedinstvenu vibraciju. Te vibracije utječu na ljudska bića i predmete, kao što to čine i valovi zvuka ili svjetlosti.


Numerologija se uglavnom usredotočuje na utjecaj jednoznamenkastih brojeva 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i povremeno jednako tako i na brojeve 11 i 22. Numerologija polazi od pretpostavke kako svaki broj ima svoj temeljni ''numerološki broj'', dobiven zbrajanjem njegovih znamenki.

- Numerološka analiza imena
- Numerologija po datumu rođenja