Priprema i upotreba viska

 

Priprema i upotreba viska

Držanje viska
Optimalna pozicija držanja viska za početnike je sljedeća: držite lančić ili konac između palca i kažiprsta.
Radnu ruku (desnjaci desnu, ljevaci lijevu) stavimo ispred sebe sa sastavljenim palcem i kažiprstom okrenutim prema dolje poput kljuna (ta pozicija pruža jednake mogučnosti za kretanje viska u bilo kojem smjeru). Dužina lančića će odrediti koliko će se visak brzo okretati. Kraći lanac - brže okretanje, duži lanac - sporije okretanje, kao što je duži teško pokrenuti, a kod kraćeg su teško uočljivi minimalni pokreti. Zato pitajte visak neka vam odredi dužinu koja vama odgovara.
Uzmite konac na dužini za koju vi mislite da vam odgovara.
Pitajte visak. Dali je ovo dobra dužina konca.
Visak će vam odgovoriti sa Da. To znači da ste odabrali dužinu sa kojom ćete raditi,
a ako je odgovor NE onda stavite na drugu dužinu konca i ponovite pitanje i tako dok ne odredite dužinu.

Komuniciranje s viskom
Držim da nije potrebno posebno objašnjavati zašto se visak giba u ruci ljudi pojačana osjeta ili radiestezijskog naboja, jer je to opisano i objašnjeno u svim knjigama o radiesteziji, koje su izašle do sada. Notorna je činjenica da se može "razgovarati" s viskom, i to je jedino što nas ovog trenutka zanima. Valja napomenuti da je visak relej između naše svijesti i podsvijesti.

Opustite se i uzmite visak u ruku, kako smo vas već putili. U sebi ili naglas postavite pitanje "visku": "kako ćeš mi pokazati "DA"? Morate biti mirni i koncentrirani. Ponavljajte pitanje, jer morate s viskom biti veoma strpljivi. Neće možda odmah reagirati, ali neka vas to ne obeshrabri. Samo upornošću i strpljivošću doći ćete do rezultata. Ako vam taj dan visak nije odgovorio pokušajte ponovno drugoga dana. Kada vam visak svojim kretanjem pokae odgovor "DA", upitajte kako će vam pokazati odgovor za "NE". Kada vam pokaže odgovor za NE, onda upitajte je li to vaš trajan dogovor (viska i vas), da vam "NE" pokaže na jedan način, a "DA" na drugi. Najčešće dobijete potvrdan odgovor. Ja bih ipak preporučio da povremeno upitate visak odgovor za "DA" i "NE", jer se zna dogoditi da visak promijeni vaš dogovor. meni odgovor "DA" visak pokazuje gibajući se kružno u smjeru kazaljke na satu, a "NE" obratno.

Inače, za sve što je dobro i pozitivno visak mi pokazuje s "DA", a sve loše i negativno s "NE". Visak se može gibati kružno, pravolinijski i eliptidno. Pokreti viska su vrlo raznoliki i što budete više vježbali, lakše ćete moći razumjeti odnosti dešifrirati svaki pokret viska.

Ne zaboravite, osim odgovora "DA" i "NE" ima još mnogo drugih odgovora, primjericee: neutralno, tako-tako, skoro DA, skoro NE, slabo, izvrsno, dosta dobro, itd.

Pitanja moraju biti uvijek tako koncipirana da se na njih može egzaktno odgovoriti s "DA" i "NE". Postavite li jedno određeno pitanje i visak miruje, razmislite.

 

Vrati na vrh