Duhovna razina

 

Duhovna razina - energija duše - 3. energetski omotač

aura duhovna razinaUniverzalna energija, Reiki, ulazi u naše biće preko duhovne razine. Tu se ona transformira i prilagođava kako bi se mogla proslijediti na slijedeću – mentalnu razinu. Sa mentalne razine energija i dalje putuje prema emocionalnoj te se sa nje konačno spušta i na fizičku(fizičko tijelo). Fizička razina koristi tu energiju, obogaćuje ju i generira ponovo, te je putem emocionalne, mentalne i duhovne razine vraća njenom, Univerzalnom izvoru!


Univerzalna energija ulazi u naš energetski sustav, energetski omotač(auru), dotičući i prožimajući prvu duhovnu razinu. Tako nas univerzalna energija (aktivirajući svojim protokom duhovnu razinu) neprekidno veže sa svim ostalim bićima, na taj nam način omogućava pristup svim energetskim zapisima i informacijama koje aura svakog bića ponaosob sadrži. Isto se događa i sa svim stvarima i predmetima (koji također posjeduju auru) te tzv. "neživim" uopće. Kao primjer navedenom odlično će poslužiti komparacija sa sistemom, načinom na koji su kompjutori povezani u sustav! Postoji jedan glavni kompjuter – centrala koji je povezan sa brojnim PC – ima (personalnim kompjuterima). Preko glavne centrale, centralnog kompjutera svi su ostali kompjuteri povezani tako da je svakom i jednom na takav način omogućen pristup i uvid u sve informacije koje su sadržane u pojedinom PC-u i obrnuto!