Emocionalna razina

 

Emocionalna razina - energija osjećaja - 1. energetski omotač

aura emocionalna razinaNakon prolaska mentalnom razinom energija se dalje spušta i ulazi, ispunjava i prožima našu emocionalnu razinu, aktivirajući akupunkturne meridijane, koji poput brojnih žljebova provode energiju ovom razinom. Kao što i njihovo samo ime kaže, meridijani, poput onih na zemlji, obavijaju i protječu našim emocionalnim tijelom(aura). Centralni, osnovni meridijani koji djeluju i povezani su sa svim ostalim meridijanima, smješteni su na fizičkoj razini gledano na samoj sredini tijela(od glave pa do kraja trupa i obrnuto). Ti su dakle, glavni meridijani, međusobno povezani i odgovorni za rad još 12 sporednih meridijana koji su smješteni duž cijelog tijela, simetrično s lijeve i desne strane. Svaki pojedini akupunkturni meridijan na emocionalnoj razini, odgovoran je za energetsku opskrbu i za rad pripadajućeg mu organa na fizičkoj razini – tijelu. Primjer: meridijanu pluća pripada odgovornost za funkcioniranje i stanje organa pluća, meridijanu srca pripada odgovornost za rad srca itd. 

Želim posebno istaknutii na koji su način povezane čakre i meridijani, tj. njihova funkcija sa radom, odnosno funkcijom pripadajućih im organa na fizičkoj razini – tijelu!

Svaka od sedam (spomenutih) glavnih čakri, djeluje – povezana je, sa više akupunkturnih meridijana koji su pak isto tako povezani sa pripadajućim im organima našeg fizičkog tijela. Npr: čakra pleksus solaris odgovorna je za rad i funkcioniranje probavnih organa kao što su želudac, jetra, žuč i slezena, te tanko crijevo. Istovremeno svaki od spomenutih organa ima pripadajući mu meridijan(meridijan žući, jetre, želuca itd.) koji je na fizičkoj razini povezan sa upravo tim organom , a na mentalnoj sa čakrom koja pokriva cijelo područje; u ovom slučaju probavnih organa! Na primjer, ako je na fizičkom tijelu došlo do problema sa žuči znači da: ili energija ne protječe pravilno tim meridijanom ili pak čakra pleksus solaris (s kojom je organ žuči kao i meridijan žuči povezan) isto usporena ili ometena u generiranju energije: Moguće je da istovremeno postoji i problem na obje razine , tj. da je istovremeno očit problem u generiranju kao i protoku energije odgovarajućom čakrom i meridijanom. Akupunkturni meridijani, u cjelini sveukupno, predstavljaju tzv. Unutarnji – energetski sat koji usklađuje rad svih organa u fizičkom tijelu. Ako su oni pravilno usklađeni, sa minimalnim korištenjem postojećeg energetskog potencijala postižu maksimalni energetski nivo! Nakon prolaska našim emocionalnim tijelom – razinom energija se konačno spušta i na posljednju , nama svima tako dobro poznatu, fizičku razinu (fizičko tijelo).